• Imprimeix

Jornada "Novetats normatives en matèria de prevenció de riscos laborals" - 27/11/2013

Les normatives en matèria de seguretat i salut en el treball dels països europeus, derivades de l'europea, són un referent per la resta del món i sens dubte han tingut un rol important en la reducció de les lesions per accidents de treball i malalties professionals arreu del continent, i també a Catalunya. Tot i així, queden molts reptes per afrontar i moltes consideracions a fer-hi: el marc normatiu, és suficient, és adequat, és excessiu, està ben transposat, està ben aplicat...?

En un moment de debat els resultats de les ja finides estratègies de seguretat i salut en el treball 2008-2012 (europea, espanyola i catalana) i en ple procés de diàleg per a l'elaboració de les noves estratègies, volem contribuir a la reflexió sobre l'estat de la regulació normativa de la seguretat i salut en el treball amb aquesta jornada, organitzada per la Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació, que planteja tres aspectes concrets:

  1. Quines són les darreres novetats normatives a Europa i a l'estat espanyol en matèria de seguretat i salut a la feina?
  2. Quines tendències s'insinuen en relació amb la normativa en matèria de seguretat i salut laboral a Europa i a l'estat espanyol?
  3. Quines dificultats suposa l'adaptació efectiva de la normativa en alguns casos?

Estretament vinculat a aquest tercer punt, durant la jornada es presentarà el document de "Consideracions sobre la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores", que és fruit del consens, en el sí del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, entre les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya i l'administració laboral i sanitària catalanes, per tal d'acordar els aspectes conceptuals bàsics derivats de la normativa que cal tenir present a l'hora de planificar i desenvolupar l'activitat de vigilància de la salut dels treballadors.

Jornada: Novetats normatives en matèria de prevenció de riscos laborals
Data i hora: dimecres 27 de novembre, de 9 a 14.15 hores
Lloc: Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona, C. Dulcet 2-12, Barcelona


Destaquem

Consideracions sobre la vigilància de la salut dels treballadors i treballadores Document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Ponències

Data d'actualització:  29.11.2013

Informació relacionada