• Imprimeix

Jornada "La notificació de malalties professionals com a oportunitat per a la prevenció" - 12/2/2014

La prevenció de riscos laborals no es pot basar en el mètode d'assaig-error, en esperar que algú prengui mal per detectar els problemes, però no és menys cert que no podem deixar d’aprofitar l’oportunitat preventiva que malauradament ens ofereixen les lesions i malalties derivades del treball.

L’empresari està obligat a notificar per escrit a l’autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que s’hagin produït amb motiu de l’execució de la seva feina. Per poder-ho fer cal que el dany s’identifiqui, s’estableixi la relació causal i que se n’investiguin les causes. Tot això  fa que hi hagi un munt d’agents implicats en el procés: empresaris, treballadors, serveis de prevenció, mútues d’accidents de treball, sistema assistencial, intermediaris de la gestió, etc. 

En aquesta Jornada es va analitzar què hi ha al voltant de la identificació i notificació d’un dels grups de danys a la salut derivats del treball: les malalties professionals, i el que poden aportar a l’efectivitat de les mesures preventives.


Jornada: La notificació de malalties professionals com a oportunitat per a la prevenció
Data i hora: dimecres 12 de febrer, de 9 a 13.40 hores
Lloc: Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona, C. Dulcet 2-12, Barcelona.

Ponències presentades

Data d'actualització:  17.02.2014

Informació relacionada