• Imprimeix

Jornada "Exposició laboral a cancerígens. Estat actual i oportunitats per a l'acció" 6-7/9/2016

Els riscos relacionats amb l'exposició als agents cancerígens constitueixen una gran preocupació de salut a nivell mundial, tant per la seva rellevància a nivell ambiental i els seus efectes sobre la població en general, com per les seves implicacions a nivell laboral. Les estimacions de la incidència de càncer ocupacional indiquen que continuarà sent un problema de salut en el futur com a conseqüència de l'exposició actual d’un gran nombre de treballadors a cancerígens. Per això, la reducció de les exposicions en el lloc de treball està considerada com una prioritat en la majoria de les estratègies nacionals de seguretat i salut laboral.

La prevenció efectiva i el control de l'exposició ocupacional a aquests agents requereixen del treball conjunt d'investigadors, Administracions i agents socials per poder determinar intervencions rigoroses i eficients.

La presa de decisions en matèria de prevenció de riscos laborals i el desenvolupament d'intervencions eficients, per part de tots els agents implicats, requereix d’un coneixement específic i de qualitat basat en l'evidència científica.

Davant d’aquestes necessitats, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'INSHT, organitza una jornada gratuïta on participaran els experts més rellevants internacionalment, aportant l’evidència científica més recent, i les Administracions i els agents socials, aportant quines accions desenvolupen per l’abordatge d’aquest risc.

La sessió del dia 7 de setembre “Estimating Exposure to Carcinogens in the Workplace Worldwide: Opportunities, Constraints and Applications”. Symposium EPICOH 2016 comptarà amb traducció simultània.

 

Destaquem

Programa


TAULA

“Passeig per la Barcelona industrial”

 

Sr. Santos Hernández. Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Generalitat de Catalunya

 

Sr. Lluís Mallart. Assistència Tècnica Amiant. BIMSA. Ajuntament de Barcelona

 

TAULA

“Introducció: Estimant l’exposició a cancerígens arreu del món: oportunitats, limitacions i aplicacions. Simpòsium en el marc d’EPICOH 2016”

“Introduction: Estimating Exposure to Carcinogens in the Workplace Worldwide: Opportunities, Constraints and Applications. Symposium EPICOH 2016”

 

“Occupational exposure to carcinogens in Catalonia: CAREX-CAT. Knowledge into action”

Sra. Mayte Martín. Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Generalitat de Catalunya

 

 “CAREX Canada: Innovations and Applications”

Sr. Paul Demers. Occupational Cancer Research Centre, Cancer Care Ontario. Canada

 

 “Establishing national CARcinogen EXposure (CAREX) programs in Latin America and the Caribbean: Achievements and future directions”

Sra. Julietta Rodríguez-Guzmán. Organización Panamericana de Salud (OPS). Organización Mundial de la Salud (OMS)

 

“Linking CAREX with exposure measurement databases”

Sr. Hans Kromhout. Institute for Risk Assessment Sciences, Utrech University. The Netherlands

 

“Using CAREX for the Global Burden of Disease- Occupational exposures”

Sr. Tim Driscoll. School of Public Health, Universitytat of Sidney, Australia

 


 

TAULA

“Experiències i perspectives per a l’abordatge de l’exposició a cancerígens a l’entorn de treball”

 

Sra. Ruth Jimenez. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

 

Sra. Emilia Molinero. Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Generalitat de Catalunya

 

Sra. Loly Fernández. Salut Laboral. Comissions Obreres de Catalunya

 

Sra. Laura Costas. Institut Català d’Oncologia