• Imprimeix

Jornada "La gestió dels accidents de trànsit a l'entorn laboral" - Girona 19/11/2014

Gairebé tots els treballadors han de fer desplaçaments a causa del seu treball, ja sigui només per anar o tornar de la feina -la gran majoria-, però també per dur-la a terme. De fet, un bon nombre de treballadors es veuen obligats a desplaçar-se per fer la seva feina, ja formin aquests desplaçaments part intrínseca de la seva tasca (cas dels transportistes, per exemple), ja siguin necessaris per accedir al lloc on han de desenvolupar les seves funcions (cas de tècnics comercials, tècnics de manteniment...).

En el curs d’aquests desplaçaments es poden produir accidents i per tant és necessari prendre mesures de Seguretat Laboral Viària per prevenir-los i garantir la seguretat i salut dels treballadors. A Catalunya, durant el període 2009-2013, l’11,34% dels accidents laborals van estar relacionats amb el trànsit. D’aquests, el 37,31% van ser accidents de trànsit durant la jornada laboral, i el 62,69% van ser accidents de trànsit in itinere. Si ens fixem, però, en la gravetat de les lesions causades per un accident de trànsit a l’entorn laboral, el 42,93% de les víctimes mortals en el treball durant el període 2009-2013 ho van ser com a conseqüència d’un accident de trànsit.

Les responsabilitats de l’empresa en aquesta matèria varien en funció de si els desplaçaments són durant la jornada o són els necessaris per anar i tornar de la feina (in itinere). Si bé existeix una responsabilitat empresarial i una necessitat d’intervenció i integració en el pla de prevenció de riscos laborals de l’empresa envers la seguretat laboral viària dels treballadors que han de realitzar desplaçaments durant la seva jornada laboral, pel que fa als accidents laborals relacionats amb el trànsit que ocorren durant el trajecte d’anada o tornada de la feina (accidents in itínere), l'interès per part de l'organització empresarial es fonamenta no pas en la responsabilitat en matèria de prevenció de riscos laborals, sinó en la preocupació per la salut de la seva gent, en l’impacte que li poden suposar aquests accidents en la productivitat o en aspectes vinculats en els seus objectius en el marc de la responsabilitat social.

Aquesta jornada pretén donar suport i ajudar a entendre la complexa problemàtica que envolta els accidents laborals relacionats amb el trànsit, aclarint els conceptes i contextualitzant-los a l’entorn laboral.

 

Jornada: La gestió dels accidents de trànsit a l'entorn laboral
Data i hora: dimecres 19 de novembre, de 9 a 14 hores
Lloc: Auditori Josep Irla - Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona. Pl. Pompeu Fabra, 1, Girona.

Ponències presentades

Data d'actualització:  27.01.2015

Informació relacionada