• Imprimeix

Jornada "Envelliment de la població treballadora" - Barcelona, 28-29/5/2015

L'envelliment progressiu de la població és un fenomen que succeeix de forma molt important en tots els països europeus degut a l'increment de la longevitat de les persones i a la baixa natalitat, fets que han impulsat a la Unió Europea a treballar en l'anàlisi d'aquest fenomen i a impulsar als estats membres a fer-ho. Això ha permès detectar reptes en diferents camps. Un d'ells és que la població activa és cada vegada més reduïda i hi ha una població passiva que es va incrementant, tant per la incorporació cada vegada més tard dels joves al mercat del treball com per l'increment del nombre de pensionistes, ja que la seva vida es prolonga durant més anys. Tot això, junt amb una població treballadora cada vegada més envellida, fa que hàgim de proposar estratègies de millora en l'entorn laboral i social que permeti desenvolupar i proporcionar recursos a les empreses, a les organitzacions i al conjunt de la societat.

Aquesta Jornada es planteja amb l'objectiu d’analitzar la situació actual i futura de l'envelliment de la població laboral des d'una visió integral i el més àmplia possible, per tal de contribuir a que les empreses i el conjunt de la societat s'adaptin als nous canvis amb la intenció d'adequar les condicions de treball i gestió de recursos humans per aconseguir una correcta gestió de l'edat i valorin l'opció de polítiques d’envelliment actiu.

La jornada repassarà les noves tendències demogràfiques, les projeccions de la població 2013-2051 i l'envelliment que patirà la població treballadora els propers anys a Catalunya i a Espanya. Posteriorment s'analitzarà els canvis sociològics que ens han fet arribar a la situació actual, continuant amb l'impacte de l’envelliment en el sistema públic de la seguretat social, ja que és necessari mantenir la seva viabilitat econòmica amb la reforma dels sistema i l'allargament de la vida laboral de les persones.

Es veurà que les tendències demogràfiques superen l'actual situació conjun­tural constituint una variable de fons que confirma la necessitat de plantejar la gestió de l'edat en el treball com un àmbit d'actuació prioritari. És en aquest sentit que un segon bloc analitzarà el procés d'envelliment de les persones i la gestió d'aquest en el lloc de treball i en el mercat de treball. L'envelliment ha estat motiu de preocupació des de fa anys ja que la nostra expectativa de vida ha augmentat significativament en els darrers anys i aquest fet ha incrementat els seus efectes. La gestió de l'edat en el lloc de treball s'ha d'abordar tant des de la perspectiva de la prevenció de riscos laborals com de la gestió de recursos humans. S'analitzaran les polítiques de gestió de l'edat en les organitzacions, així com les polítiques generals d'ocupació, les orientacions, les mesures adop­tades i les tendències en el futur.

 

Jornada: Envelliment de la població treballadora
Data i hora: dijous 28 de maig, de 16.15 a 18.30 hores, i divendres 29 de maig, de 9 a 14.20 hores.
Lloc: Casa del Mar, C. Albareda, 1. Barcelona.
Organitzen: Generalitat de Catalunya, Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco i Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación.

Ponències presentades

Data d'actualització:  04.06.2015

Informació relacionada