• Imprimeix

Jornada "Mesures preventives control exposició a formaldehid a laboratoris anatomia patològica" - Barcelona, 5/11/2015

El formaldehid és usat àmpliament en els laboratoris d'anatomia patològica per a la fixació i conservació de teixits. Diversos estudis indiquen que els nivells d'exposició a aquesta substància poden ser elevats durant la manipulació de les peces anatòmiques. L'exposició al formaldehid pot causar tant efectes aguts com crònics. Per aquest motiu és fonamental que s'implementin les mesures de control adequades per minimitzar l'exposició dels professionals que treballin en els esmentats laboratoris.

Per tal d'abordar conjuntament aquesta problemàtica i des de l'experiència i el coneixement dels serveis de prevenció de diferents hospitals i centres d'investigació, fa dos anys que es va constituir el grup FormalCat, format per tretze hospitals catalans, l’Institut Català de la Salut, l'Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Ocupació, l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, MC MUTUAL i la Universitat de Barcelona.

Ara, aquesta jornada tècnica té per objectiu compartir els resultats obtinguts en el treball realitzat pel grup FormalCat. S'hi abordaran aspectes toxicològics, mesures preventives relacionades amb els sistemes de ventilació, tasques crítiques en els processos de treball i alternatives al formaldehid.

Jornada: Mesures preventives per controlar l'exposició a formaldehid als laboratoris d'anatomia patològica: experiències del projecte d'investigació FormalCat

Data i hora: Dijous, 5 de novembre, de 9,30 a 14,30 hores.

LLoc: Sala de Actes del Pavelló Docent. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129, Barcelona

OrganitzenDepartament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català de la Salut i MC MUTUAL 

Ponències presentades

Informació relacionada