• Imprimeix

Jornada "Presentació del Llibre d'incidències electrònic" - Barcelona, 10/4/2015

El projecte d’eina web que es presenta a la jornada, realitzat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), en col·laboració amb el de Madrid, busca dotar als tècnics competents d’un sistema àgil de llibre d'incidències electrònic (LIE) que permeti la substitució gradual de l’actual llibre d'incidències de paper a les obres de construcció i enginyeria civil, tot donant ple compliment a les prescripcions legals vigents.

L’article 13 del Reial decret 1627/1997 obliga a l’existència del llibre d’incidències a tota obra de construcció, amb la finalitat de facilitar el control i seguiment del pla de seguretat i salut. El mateix articulat insta als col·legis professionals i a les oficines supervisores de projectes (obres de les administracions públiques) a facilitar el llibre d’incidències als tècnics que hagin d’aprovar el pla de seguretat i salut de l’obra.

Aquesta iniciativa possibilita un bon i adequat aprofitament de les noves tecnologies en la gestió de la seguretat i salut en determinades obres de construcció, la qual cosa ha de facilitar, agilitzar i millorar el desenvolupament de las tasques dels coordinadors en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra, fet que, directament o indirecta, incideix en la millora de la seguretat i salut en el treball i en l’eficiència i simplificació de l’activitat preventiva.

El projecte de fer un llibre d’incidències en format electrònic ha estat acollit i recolzat pel Departament d’Empresa i Ocupació, que organitza la jornada conjuntament amb el Col·legi, i que considera que aquesta proposta va en la mateixa línia de les actuacions que es promouen a l’administració: simplificar tràmits i donar impuls a la utilització de mitjans electrònics per tal d’aconseguir un major aprofitament de les noves tecnologies per facilitar i agilitzar els tràmits i les interrelacions professionals.

Jornada: Presentació del Llibre d'incidències electrònic (LIE).
Data i hora: divendres 10 d'abril, de 10 a 12 hores.
Lloc: Palau Robert (Sala Cotxeres). Passeig de Gràcia, 107. Barcelona.

Data d'actualització:  22.04.2015

Informació relacionada