• Imprimeix

Jornades Guia SEguretat REhabilitació i Manteniment (SEREM)

NOTA: en el cas que no pugueu assistir a la jornada central a Barcelona, us informem que durant els mesos de de juny i juliol es realitzaran altres jornades, en versió concentrada, sobre la Guia SEREM i les versions electròniques del llibre d'incidències a Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l'Ebre. En aquesta mateixa pàgina trobareu els respectius programes.

La diversitat d’agents que intervenen en els treballs de rehabilitació i manteniment, des del promotor, tècnics, contractistes, subcontractistes i treballadors autò­noms, cadascun d’ells amb responsabilitats i funcions diferents, comporta una especial complexitat pel que fa a la gestió de la prevenció de riscos laborals.

Bona part d’aquestes obres no requereixen la redacció d’un projecte, però això no les fa menys complexes ni pressuposa que els treballs siguin de menys risc per als treballadors que els executen. Quant a la gestió de la prevenció, el fet de no existir un projecte comporta una singularitat que és abordada per aquesta guia que es presenta.

D’altra banda, per fer una correcta lectura de la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, en el cas d’obres sense projecte, cal tenir present la sentèn­cia de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (sala cinquena), del 7 d’octubre de 2010, que interpreta la Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992 i que declara que cal aplicar la Directiva i no poden fer-se excepcions a l'obligació de la propietat de designar un coordinador de seguretat i salut, i també que no es pot obviar l’obligació d’establir un pla de seguretat i salut per a l’obra.

Aquesta guia ha estat elaborada conjuntament pel Col·legi d’Aparelladors, Ar­quitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Infraestruc­tures.cat i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’orientar als diferents agents que intervenen en els treballs de rehabilitació i manteniment sense projecte, aportant-los la informació necessària per tal que puguin prendre les decisions que els pertoquen sabent quines són les seves obligacions i, alhora, disposar de la informació bàsica pel que fa a les obligacions i competències de la resta d’agents amb qui s’han de coordinar.

És una guia pràctica estructurada amb fitxes per agent i fase, analitzant tant els treballs previs de diagnosi i planificació, com la contractació, execució i final d’obra.

Aquesta jornada pretén donar a conèixer la guia i el seu perquè i aportar la visió i reflexions d’una representació dels diferents agents implicats quan a l’especificitat d’aquestes obres sense projecte pel que fa a la prevenció de ris­cos laborals.

Jornada central a Barcelona - 12/06/2015

Jornada: Guia SEREM (SEguretat REhabilitació Manteniment). Treballs en obres sense projecte

Data i hora: divendres 12 de juny, de 9 a 13 hores.

Lloc: CaixaForum (Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”). Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, Barcelona.

Organitza: Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació, amb la col·laboració de la Fundació "la Caixa", el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona i infraestructures.cat

Informació relacionada

 • Programa pdf icon [369,03 KB ]

  A la darrera pàgina del programa trobareu indicacions per inscriure-us a la jornada i per arribar al lloc de celebració.

Jornada a Terres de l'Ebre - 9/6/2015

Jornada: Guia SEREM per a treballs de rehabilitació i manteniment sense projecte. Requisits de les versions electròniques del llibre d'incidències.

Data i hora: dimarts 9 de juny, de 10 a 11.45 hores.

Lloc: SSTT  de Cultura- Sala Gerard Vergés. Carrer De Jaume Ferran, 4, Tortosa

Informació relacionada

 • Programa pdf icon [329,76 KB ]

  A la darrera pàgina del programa trobareu indicacions per inscriure-us a la jornada i per arribar al lloc de celebració.

Jornada a Girona - 19/6/2015

Jornada: Guia SEREM per a treballs de rehabilitació i manteniment sense projecte. Requisits de les versions electròniques del llibre d'incidències.

Data i hora: divendres 19 de juny, de 10 a 11.45 hores.

Lloc: UdG- Escola Politècnica Superior. Carrer Maria Aurèlia Capmany, 61, Girona 

Informació relacionada

 • Programa pdf icon [381,42 KB ]

  A la darrera pàgina del programa trobareu indicacions per inscriure-us a la jornada i per arribar al lloc de celebració.

Jornada a Tarragona - 30/6/2015

Jornada: Guia SEREM per a treballs de rehabilitació i manteniment sense projecte. Requisits de les versions electròniques del llibre d'incidències.

Data i hora: dimarts 30 de juny, de 10 a 11.45 hores.

Lloc: Unitat Tècnica Territorial ISSL a Tarragona. Carrer Riu Siurana, 29B, Pol. Camp Clar, Tarragona

Informació relacionada

 • Programa pdf icon [420,85 KB ]

  A la darrera pàgina del programa trobareu indicacions per inscriure-us a la jornada i per arribar al lloc de celebració.

Jornada a Lleida - 9/7/2015

Jornada: Guia SEREM per a treballs de rehabilitació i manteniment sense projecte. Requisits de les versions electròniques del llibre d'incidències.

Data i hora: dijous 9 de juliol, de 10 a 11.45 hores.

Lloc: Unitat Tècnica Territorial ISSL a Lleida. Carrer Empresari Josep Segura i Farré, pol. ind. El Segre, parc. 728 B. Lleida

Informació relacionada

 • Programa pdf icon [348,5 KB ]

  A la darrera pàgina del programa trobareu indicacions per inscriure-us a la jornada i per arribar al lloc de celebració.

Data d'actualització:  27.05.2015