• Imprimeix

Tribuna de Salut Laboral de Girona

La Tribuna de Salut Laboral de Girona és un cicle de conferències organitzades conjuntament per la Universitat de Girona i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L'objectiu d'aquesta inicitiva, que porta en funcionament cinc anys, és promoure la reflexió rigorosa sobre la seguretat laboral i la prevenció de riscos, tot contribuint a incrementar la cultura preventiva de la nostra societat.

La col·laboració entre Universitat i Departament busca també generar debat a l'entorn de la seguretat i la salut laboral entre un públic divers, més enllà de les persones i organitzacions especialitzades o relacionades amb la prevenció de riscos laborals.

Històric de conferències

Data: 17/4/2013

Títol: Lideratge de la direcció en prevenció de riscos laborals

Conferenciant: Sergi Ruscalleda Isern, Site Director de Croda Iberica, SA - Mevisa Site.

 

Data: 29/11/2012

Títol: La dona treballadora gestant: Equilibri necessari entre la prevenció de riscos i la vida laboralment activa

Conferenciant: Consol Serra i Pujadas, cap del Servei de Salut Laboral, Hospital del Mar, i membre del Centre d'Investigació en Salut Laboral (CiSAL) de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Data: 06/06/2012

Títol: II Enquesta Catalana de Condicions de Treball: l’enquesta i les dades referents a Girona

Conferenciant: Emilia Molinero i Ruiz, cap de l’Àrea d’Investigació de l'ICSSL, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

Data: 28/09/2011

Títol: Ocupació, treball i desigualtats en salut: una visió global

Conferenciant: Joan Benach de Rovira, professor de la Universitat Pompeu Fabra i director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut - Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET).

 

Data: 06/10/2010

Títol: Els costos econòmics de la sinistralitat laboral a Catalunya

Conferenciant: Florencia Abiuso, professora associada de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

 

Data: 14/10/2010

Títol: Si l'organització del treball afecta a la salut, hi podem fer alguna cosa?

Conferenciant: Salvador Moncada i Lluís, Centre de Referència en Organització del Treball i Salut de l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS).

 

Data: 18/11/2009

Títol: La prevenció de riscos laborals en temps de crisi

Conferenciant: Pere Teixidó Campàs, director de Prevenció i Productes de Mútua Universal i membre del Comitè Consultiu per a la Seguretat i Salut Laboral de la Comissió Europea.

 

Data: 25/03/2009

Títol: La promoció de la salut en el treball: una inversió de futur

Conferenciant: Maria Dolors Solé i Gómez, cap de la unitat tècnica de medicina del treball del Centre Nacional de Condicions de Treball (INSHT) i presidenta de la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball.

 

Data: 27/02/2008

Títol: La participació dels treballadors: eix clau per a la seguretat i la Salut Laboral

Conferenciant: Laurent Vogel, director del departament de condicions de treball, seguretat i salut de l'Institut Sindical Europeu per a la Recerca, l'Educació i la Seguretat i Salut (ETUI-REHS).

 

Data: 06/06/2007

Títol: Dones, salut i treballs

Conferenciant: Lucía Artazcoz Lazcano, directora de l'Institut de Serveis a la Comunitat de l'Agència de Salut Pública de Barcelona i professora associada de la John Hopkins University (Baltimore, Estats Units).

 

Data: 20/02/2007

Títol: Informe de salut laboral, Espanya 2006

Conferenciant: Fernando García Benavides, catedràtic de Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

 

Data:17/10/2006

Títol: Els accidents de treball: el perquè de tot plegat!

Conferenciant: Emili Castejón Vilella, enginyer industrial i tècnic en prevenció de riscos laborals.

 

Data: 20/06/2006

Títol: Politiques públiques de seguretat i Salut Laboral (Pla de Govern 2005-08 per a la Prevenció de Riscos Laborals a Catalunya)

Conferenciant: Juan Ignacio Marín Arce, inspector de treball i subdirector general de Seguretat i Salut Laboral (2004-2006).

 

Data d'actualització:  29.04.2013