Protocol d'actuació sobre la lipoatròfia semicircular

Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Salut i Agència de Salut Pública de Barcelona
15 pàgines
2015

Recull detallat de les mesures preventives, de les actuacions en cas de lipoatròfia semicircular i tot allò relacionat amb l'obtenció de dades per a la notificació i seguiment de la malaltia. La versió actualitzada d’aquest protocol de lipoatròfia semicircular de juny de  l'any 2015 simplifica l'anterior i dóna a la lipoatròfia semicircular d’origen laboral la mateixa qualificació i notificació que a qualsevol altre accident de treball. 

Lipoatròfia semicircular relacionada amb el treball

Full monogràfic 22
6 pàg.
2013

Full monogràfic que informa sobre les característiques de la lipoatròfia semicircular i els aspectes a tenir en compte per diagnosticar-la. També descriu els factors de risc laboral que poden provocar la lipoatròfia semicircular, així com les mesures preventives i correctores a adoptar per evitar l’aparició de casos o obtenir una millora en els casos ja registrats.

Trastorns musculoesquelètics d'origen laboral (Càpsula audiovisual)

Direcció General de Relacions Laborals
CD
2008

Càpsula informativa per a TV que forma part d'una iniciativa divulgativa del Departament. Conté recomanacions per evitar aquest tipus de trastorns.

Trastorns musculoesquelètics d'origen laboral (Quadern de prevenció - 7 idiomes)

Direcció General de Relacions Laborals
51 pàg.
2007

Opuscle informatiu sobre els trastorns que afecten a l'aparell locomotor (muscles, tendons, etc.), associats a la càrrega física del treball. Localització, símptomes, causes, imatges representatives, mesures preventives i normativa relacionada.

Informació relacionada

Trastorns musculoesquelètics d'origen laboral (Quadern de prevenció - català i castellà)

Direcció General de Relacions Laborals 
14 pàg.
2006

Opuscle informatiu sobre els trastorns que afecten a l'aparell locomotor (muscles, tendons, etc.), associats a la càrrega física del treball. Localització, símptomes, causes, imatges representatives, mesures preventives i normativa relacionada.

Estudi dels riscos particulars de moviments repetitius, síndrome del canal carpià, d'origen laboral

Direcció General de Relacions Laborals
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida
41 pàg.
2007

Estudi que permet conèixer l'impacte i la distribució de la síndrome de la canal carpiana d'origen laboral a la demarcació de Lleida durant els últims 5 anys (2002-2006). S'ha elaborat en base als comunicats oficials de malalties professionals amb diagnòstic de certesa.

Lipoatròfia semicircular

Direcció General de Relacions Laborals
Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona
8 pàg.
2009

Opuscle informatiu sobre la lipoatròfia semicircular. Descripció de la lipoatròfia semicircular i les causes que poden desencadenar-la, incloent les mesures preventives que es recomanen a les empreses.

Brucel·losi

Direcció General de Relacions Laborals
8 pàg.
Col·lecció Fulls d'informació monogràfics, 18
2003

Informació sobre la brucel·losi, que és una malaltia aguda o crònica que afecta els animals i els humans, i sobre les mesures de protecció dels treballadors.

Informació relacionada

Data d'actualització:  11.06.2015