• Imprimeix

Renovació de la inscripció al REA

La inscripció al REA té una vigència de 3 anys i cada empresa pot sol·licitar la renovació de la seva inscripció dins dels 6 mesos anteriors a la data en què expira la seva vigència. Cal tenir present que la renovació és un tràmit vinculat a la DATA en què es va inscriure cada empresa.

El procediment de renovació de la inscripció, mitjançant el formulari corresponent que està disponible al portal privat del REA, és bàsicament igual al de sol·licitud d'inscripció, i s'han d'acreditar l'organització preventiva de l'empresa i la formació dels recursos humans (personal directiu i productiu). Aquesta documentació haurà d'estar vigent i reflectir la situació de l'empresa a la data de presentació de la sol·licitud de renovació. El procediment de renovació, com tots els tràmits del REA, s'efectua únicament de forma electrònica.

Important: Les empreses que han iniciat el tràmit de renovació mantenen la validesa de la seva inscripció al Registre fins que es resolgui el procediment iniciat. Qualsevol empresa (comitent o subcontractista) pot verificar que aquestes empreses continuen inscrites al Registre fent la consulta a l'apartat Cerca, consulta i emissió de certificats.

 

Servei especial d'informació
900 900 506

(Dl.-Dv., de 9 a 13 h)

Data d'actualització:  08.06.2012