• Imprimeix

Com puc obtenir el certificat digital (signatura electrònica)?

Què és un certificat digital?

Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que garanteix a les terceres persones que el rebin o l’utilitzin un conjunt de manifestacions que s’hi contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, etc.

L'ús del certificat digital garanteix:

  • La identificació de l'emissor. Només pot haver enviat la informació la persona que el signa.
  • La integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta informació no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
  • El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita.
  • La confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada.

 

És una eina fonamental per a la millora de la seguretat de la informació i la generació de confiança ja que permet efectuar una comprovació de la identitat de l'origen i de la integritat dels missatges intercanviats per Internet.

És imprescindible que totes les empreses disposin d'un certificat de signatura electrònica que pugui ser validat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (CATCert)

La informació detallada de les entitats i perfils de certificats digitals classificats i reconeguts per CATCert  es pot consultar en l’enllaç següent

 

Data d'actualització:  03.10.2016