• Imprimeix

Requisits per poder-s'hi registrar

  • Tenir una organització productiva pròpia, disposar dels mitjans materials i personals necessaris i utilitzar-los per a l'exercici de l'activitat contractada.
  • Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies de l'exercici de l'activitat empresarial.
  • Exercir directament les facultats d'organització i direcció sobre el treball desenvolupat pels seus treballadors en l'obra.
  • Acreditar que disposen de recursos humans en l'àmbit directiu i productiu, que tenen la formació necessària en prevenció de riscos laborals i que disposen d'una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995.
  • Disposar d'un nombre de treballadors contractats amb caràcter indefinit.

Requeriments d'Adobe per a la formalització correcta de les sol·licituds:
La versió d'Acrobat Reader recomanada per poder descarregar, emplenar i imprimir els formularis és a partir de la 8.x. Podeu accedir al web d'Adobe.
Cal verificar que la configuració d'Adobe s'ajusti a les indicacions del Consorci Administració Oberta de Catalunya (CATCert).

Data d'actualització:  03.10.2016