• Imprimeix

El treball amb exposició al fred

Fred

Com pot afectar el fred als treballadors?

En l'àmbit laboral, hi ha nombrosos llocs de treball que impliquen la realització de tasques en ambients freds a causa de treballs que es realitzen a la intempèrie, així com treballs en determinats ambients industrials, la qual cosa pot generar riscos per a la salut.

L’ésser humà ha de mantenir la temperatura corporal constant i a 37ºC independentment de les característiques tèrmiques de l’ambient, per poder preservar la seva salut i disposar de l’energia necessària per a l’activitat física.

L’exposició al fred pot desbordar els mecanismes de termoregulació de l’organisme i originar molèsties, desconfort, deteriorament de l’agilitat en l’execució física, a més de ser l’origen d’alteracions de la salut. En el lloc de treball una combinació de factors col·lectius (organització de les tasques, condicions de treball...) i individuals (edat, fatiga, despesa energètica física deguda a la tasca, presència de trastorns circulatoris) tenen un rol important en l’alteració de la salut dels treballadors i poden arribar a desencadenar un accident de treball.

Temperatures ambientals de risc

 Quan la temperatura ambient supera els 30º C... vigileu! Per sobre de 33º C... podeu estar en perill!

 

 

Les temperatures ambientals inferiors a 15ºC poden generar manca de confort, principalment, en els treballs sedentaris o lleugers, mentre que una exposició prolongada a temperatures que estiguin per sota dels 10ºC pot ocasionar danys per a la salut.

Quan la temperatura dels llocs de treball sigui inferior a 10ºC es recomana avaluar el risc d’estres tèrmic per fred. Els factors de risc que cal considerar en aquesta avaluació són la combinació de temperatures baixes i activitats de poca intensitat, les humitats elevades i els corrents d’aire forts, tant si és en ambients interiors com exteriors.

Consells bàsics per a l'empresa

Instal·lacions, equipament i serveis

 • Instal·lar en proximitat del lloc de treball garites equipades amb radiadors.
 • Utilitzar paravents o deflectors per reduir l'impacte del fred mentre es treballa.
 • Disposar de carretons i vehicles amb cabina equipada amb calefacció.
 • Proporcionar roba de protecció contra el fred adequada.
 • Disposar de zones de descans càlides.
 • Facilitar l'accés a begudes calentes.

 

FRED

 Foto 1. L’empresa ha de proporcionar paravents, en cas necessari.

 

Organització del treball

 • Limitar el temps d'exposició sempre que sigui possible, si cal, organitzant torns.
 • Facilitar descansos per a la recuperació en locals climatitzats.
 • Planificar les tasques a l'exterior aprofitant les hores de menys fred i tenint en compte les previsions meteorològiques.
 • Limitar el treball sedentari a baixes temperatures. 

 

Treball en cambres frigorífiques

 • Aplicar la normativa específica en matèria de descansos i màxim d'hores de treball ininterromput en l'interior de cambres.
 • Garantir que les portes de les cambres incorporen mecanismes d'obertura des de l'interior.
 • Instal·lar i mantenir operatius els dispositius acústics o de comunicació  per donar l'alarma en cas de confinament accidental.
 • Facilitar carretons de manipulació de càrregues adaptats al treball en cambres frigorífiques i que disposin de cabina amb calefacció.

 

FRED_3

Foto 2. El treball en cambres frigorífiques requereix un equipament i organització del treball adequats.

Consells bàsics per als treballadors

Abrigar-se

 • Utilitzar la roba de treball aïllant específica a les temperatures del lloc de treball proporcionada per l'empresa.
 • Protegir el cap i les extremitats (mans i peus) per tal d'evitar el refredament i les congelacions localitzades.
 • Procurar romandre sec, ja que la roba mullada refreda el cos ràpidament.
 • En cas de pluja i, fins i tot, de vent, utilitzar una capa exterior impermeable que aïlli la resta de roba i eviti que s'humitegi.

 

Menjar i beure

 • Fer menjars equilibrats i adequats a les necessitats energètiques del treball amb fred. 
 • Beure begudes calentes, però sense abusar de les begudes amb cafeïna.
 • Evitar les begudes alcohòliques, ja que l'alcohol redueix la capacitat del cos per regular la temperatura.

 

FRED

 Foto 3. Beure begudes calentes ajuda a recuperar l'escalfor corporal.

 

Altres

 • Respirar pel nas i no per la boca, ja que l'aire s'escalfa en passar per les fosses nasals.
 • Evitar el contacte de la pell nua amb superfícies fredes (especialment metalls) a temperatures per sota de -7ºC.
 • Parar atenció als senyals d'advertència de la hipotèrmia (sensació de fred, pell de gallina, calfreds, entumiment de les mans, incapacitat per realitzar tasques complexes amb les mans...). 

Activitats amb exposició potencial al fred

A l'aire lliure

 • Agricultura.
 • Construcció.
 • Jardineria i manteniment urbà.
 • Explotació d'estacions d'esquí.
 • Comerç ambulant.

 

Esquiadors a la neu

 

Foto 4. Els monitors d'esquí, una de les professions amb exposició laboral al fred.

 

A llocs tancats

 • Llotges.
 • Escorxadors.
 • Magatzems refrigerats.
 • Cambres frigorífiques.

Símptomes i primers auxilis

Símptomes

Generals

 • Calfreds
 • Debilitat o cansament
 • Mans entumides
 • Manca de coordinació

 

En la pell

 • Pell freda
 • Color blau de la pell (en casos severs)

 

Neurosensorials

 • Desorientació
 • Confusió
 • Pèrdua de consciència

 

Primers Auxilis

 • Activar el protocol de primers auxilis.
 • Portar la víctima a un lloc càlid.
 • Treure-li la roba mullada i posar la víctima entre mantes, tovalloles, de manera que pugui recuperar gradualment la temperatura corporal.
 • Fer beure la víctima begudes calentes i suaus (sense cafeïna o alcohol); sempre i quan no estigui perdent el coneixement.
 • Esperar al costat de la víctima fins que arribin els serveis d'emergència.

Maletí farmaciola

Drets de propietat intel·lectual de les imatges

Drets de propietat intel·lectual de les imatges

Foto 1. Autora: Jill Wellington. Imatge lliurada al domini públic. 

Foto 2. Autor. Frédéric Bisson. Títol: Chambre froide, répartition, départ". Imatge subjecta a una Llicència Creative Commons Reconeixement 2.0 Genèrica

Foto 3. Autor. Darren Hester. Imatge subjecta a una Llicència MorgueFile.

Foto 4. Autor: Erge. Imatge lliurada al domini públic. 

Data d'actualització:  20.12.2018