• Imprimeix

El treball amb exposició al fred

Fred

En l'àmbit laboral, hi ha nombrosos llocs de treball que impliquen la realització de tasques en ambients freds a causa de treballs que es realitzen a la intempèrie, així com treballs en determinats ambients industrials, la qual cosa pot generar riscos per a la salut.

L’ésser humà ha de mantenir la temperatura corporal constant i a 37ºC independentment de les característiques tèrmiques de l’ambient, per poder preservar la seva salut i disposar de l’energia necessària per a l’activitat física.

L’exposició al fred pot desbordar els mecanismes de termoregulació de l’organisme i originar molèsties, desconfort, deteriorament de l’agilitat en l’execució física, a més de ser l’origen d’alteracions de la salut. En el lloc de treball una combinació de factors col·lectius (organització de les tasques, condicions de treball...) i individuals (edat, fatiga, despesa energètica física deguda a la tasca, presència de trastorns circulatoris) tenen un rol important en l’alteració de la salut dels treballadors i poden arribar a desencadenar un accident de treball.

 

 

 

Les temperatures ambientals inferiors a 15ºC poden generar manca de confort, principalment, en els treballs sedentaris o lleugers, mentre que una exposició prolongada a temperatures que estiguin per sota dels 10ºC pot ocasionar danys per a la salut.

Quan la temperatura dels llocs de treball sigui inferior a 10ºC es recomana avaluar el risc d’estres tèrmic per fred. Els factors de risc que cal considerar en aquesta avaluació són la combinació de temperatures baixes i activitats de poca intensitat, les humitats elevades i els corrents d’aire forts, tant si és en ambients interiors com exteriors.

Instal·lacions, equipament i serveis

 • Instal·lar en proximitat del lloc de treball garites equipades amb radiadors.
 • Utilitzar paravents o deflectors per reduir l'impacte del fred mentre es treballa.
 • Disposar de carretons i vehicles amb cabina equipada amb calefacció.
 • Proporcionar roba de protecció contra el fred adequada.
 • Disposar de zones de descans càlides.
 • Facilitar l'accés a begudes calentes.

 

FRED_2

 Foto 1. L’empresa ha de proporcionar paravents, en cas necessari.

 

Organització del treball

 • Limitar el temps d'exposició sempre que sigui possible, si cal, organitzant torns.
 • Facilitar descansos per a la recuperació en locals climatitzats.
 • Planificar les tasques a l'exterior aprofitant les hores de menys fred i tenint en compte les previsions meteorològiques.
 • Limitar el treball sedentari a baixes temperatures. 

 

Treball en cambres frigorífiques

 • Aplicar la normativa específica en matèria de descansos i màxim d'hores de treball ininterromput en l'interior de cambres.
 • Garantir que les portes de les cambres incorporen mecanismes d'obertura des de l'interior.
 • Instal·lar i mantenir operatius els dispositius acústics o de comunicació  per donar l'alarma en cas de confinament accidental.
 • Facilitar carretons de manipulació de càrregues adaptats al treball en cambres frigorífiques i que disposin de cabina amb calefacció.

 

FRED_3

Foto 2. El treball en cambres frigorífiques requereix un equipament i organització del treball adequats.

Abrigar-se

 • Utilitzar la roba de treball aïllant específica a les temperatures del lloc de treball proporcionada per l'empresa.
 • Protegir el cap i les extremitats (mans i peus) per tal d'evitar el refredament i les congelacions localitzades.
 • Procurar romandre sec, ja que la roba mullada refreda el cos ràpidament.
 • En cas de pluja i, fins i tot, de vent, utilitzar una capa exterior impermeable que aïlli la resta de roba i eviti que s'humitegi.

 

Menjar i beure

 • Fer menjars equilibrats i adequats a les necessitats energètiques del treball amb fred. 
 • Beure begudes calentes, però sense abusar de les begudes amb cafeïna.
 • Evitar les begudes alcohòliques, ja que l'alcohol redueix la capacitat del cos per regular la temperatura.

 

FRED_4

 Foto 3. Beure begudes calentes ajuda a recuperar l'escalfor corporal.

 

Altres

 • Respirar pel nas i no per la boca, ja que l'aire s'escalfa en passar per les fosses nasals.
 • Evitar el contacte de la pell nua amb superfícies fredes (especialment metalls) a temperatures per sota de -7ºC.
 • Parar atenció als senyals d'advertència de la hipotèrmia (sensació de fred, pell de gallina, calfreds, entumiment de les mans, incapacitat per realitzar tasques complexes amb les mans...). 

A l'aire lliure

 • Agricultura.
 • Construcció.
 • Jardineria i manteniment urbà.
 • Explotació d'estacions d'esquí.
 • Comerç ambulant.

 

FRED_5

 

Foto 4. Els monitors d'esquí, una de les professions amb exposició laboral al fred.

 

A llocs tancats

 • Llotges.
 • Escorxadors.
 • Magatzems refrigerats.
 • Cambres frigorífiques.

Símptomes

Generals

 • Calfreds
 • Debilitat o cansament
 • Mans entumides
 • Manca de coordinació

 

En la pell

 • Pell freda
 • Color blau de la pell (en casos severs)

 

Neurosensorials

 • Desorientació
 • Confusió
 • Pèrdua de consciència

 

Primers Auxilis

 • Activar el protocol de primers auxilis.
 • Portar la víctima a un lloc càlid.
 • Treure-li la roba mullada i posar la víctima entre mantes, tovalloles, de manera que pugui recuperar gradualment la temperatura corporal.
 • Fer beure la víctima begudes calentes i suaus (sense cafeïna o alcohol); sempre i quan no estigui perdent el coneixement.
 • Esperar al costat de la víctima fins que arribin els serveis d'emergència.

Maletí farmaciola

Drets de propietat intel·lectual de les imatges

Foto 1. Autora: Jill Wellington. Imatge lliurada al domini públic. 

Foto 2. Autor. Frédéric Bisson. Títol: Chambre froide, répartition, départ". Imatge subjecta a una Llicència Creative Commons Reconeixement 2.0 Genèrica

Foto 3. Autor. Darren Hester. Imatge subjecta a una Llicència MorgueFile.

Foto 4. Autor: Erge. Imatge lliurada al domini públic. 

Data d'actualització:  29.01.2018