El Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva a Catalunya neix amb l'objectiu d'analitzar amb periodicitat semestral l'estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya. Les dades provenen del Cercador de convenis col·lectius del Consell de Relacions Laborals de Catalunya i del Registre estatal de convenis col·lectius del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Gràcies a aquestes fonts d'informació i anàlisi, el Consell pot donar resposta al seu mandat legal d'anàlisi de la negociació col·lectiva a Catalunya, objectiu que necessàriament ha de portar a la identificació i caracterització dels atributs estructurals de les unitats negociadores que regulen les relacions laborals en l'actualitat a Catalunya.
 
Dipòsit legal: ISSN (2462-6805)