• Imprimeix

Opció 1: Consulta amb dictamen

Qui pot consultar?

 • Una empresa o la seva representació.
 • Treballador/a en plantilla sense representació unitària ni sindical.
 • Una organització sindical o empresarial més representativa.
 • Una organització sindical o empresarial amb interès legítim.
 • Membres de la representació unitària o sindical de l'empresa o centre de treball.
 • Autoritat laboral o judicial.
 • Inspecció de treball.

Tràmit

 • Cal emplenar el formulari de consulta, que trobeu més avall, adreçat al Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRL).
 • Posteriorment, el CRL us convocarà a una reunió presencial per conèixer a fons l'activitat de l'empresa, és a dir, què fa l'empresa o centre de treball i com s'organitza. Aquesta reunió té una durada aproximada d'un quart d'hora i es realitzarà a Barcelona, o bé, a les seus dels serveis territorials del Departament a Girona, Lleida, Tarragona o Tortosa, via teleconferència.

  Si el CRL necessités aclarir dubtes després de la reunió, es comunicarà via correu electrònic.

Com és la resposta?

 • Per mitjà d'un dictamen justificat, no vinculant que dona plena seguretat jurídica.
 • És un tràmit gratuït i confidencial.
 • Es basa només en la informació que ens faciliteu com a persona consultant.
 • Fonamentat en dret i consensuat per una comissió tècnica de representants sindicals i empresarials les organitzacions dels quals negocien molts dels convenis aplicables a Catalunya.
Data d'actualització:  16.02.2018

Consultes per a determinar el conveni col·lectiu aplicable