• Imprimeix

Dictàmens per a determinar el conveni col·lectiu aplicable

En aquest espai podeu trobar totes les consultes que han estat resoltes per la Comissió Tècnica de Negociació Col·lectiva en relació a la determinació de l'àmbit funcional d'aplicació de convenis col·lectius des de la creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

Hem volgut seguir el plantejament de cerca establert al cercador de convenis col·lectius per als convenis de sector, de tal manera que sigui fàcilment accessible la consulta als expedients d'un determinat sector d'activitat. Cal tenir en compte que la negociació col·lectiva és dinàmica, per la qual cosa cada dictamen respon a una activitat o activitats i moment concret.

 

Ensenyament i lleure educatiu

Esport, bellesa, esdeveniments i espectacles, audiovisuals i jocs d'atzar

Hostaleria, turisme, restauració i col·lectivitats

Indústries d'alimentació

Indústries de la construcció

Indústries metal·lúrgiques

Manteniment, recuperació de residus i neteja

Sanitat i serveis socials