El Consell de Relacions laborals, a través de la Comissió Executiva de Convenis Col·lectius, desenvolupa la funció decisòria sobre la solució de discrepàncies sorgides per falta d'acord en els procediments d'inaplicació de les condicions de treball, previstes al conveni col·lectiu d'aplicació en els supòsits establerts a l'article 82.3 de l'Estatut dels Treballadors, si la inaplicació afecta només a centres de treball de Catalunya.

Data d'actualització:  01.07.2015