• Imprimeix

Quin conveni col·lectiu s'ha d'aplicar?

Procés consulta dictamen

 

Aquest dictamen  sobre conveni aplicable dóna plena seguretat jurídica, ja que aquesta Comissió és l'òrgan públic competent de Catalunya per assessorar sobre conveni col·lectiu aplicable. Aquesta comissió està formada per representants de les organitzacions sindicals i patronals que negocien molts dels convenis aplicables i els convenis tenen l'àmbit d'aplicació que les parts negociadores atorguen. És òrgan consultiu també de l'autoritat laboral, judicial i la Inspecció de Treball de Catalunya. Ha emès més de dues-centes setanta respostes sobre conveni aplicable. L'assessorament (procediment del dictamen) és gratuït, confidencial i no vinculant. Teniu el formulari de consulta sobre conveni aplicable al peu d'aquest text.

A més podeu orientar-vos a través dels dictàmens sobre conveni aplicable que la comissió ha emès i que teniu al peu del text i del cercador de convenis del Consell de Relacions laborals.

Si no teniu necessitat d'una resposta amb plena seguretat jurídica i no voleu o no podeu seguir el tràmit aconsellat en l'anterior opció, us orientem en la resposta a través d'una consulta per a orientació jurídica (vegeu bústia ciutadana) que no dóna la seguretat jurídica del tràmit del dictamen. La durada aproximada del tràmit és d'uns cinc dies hàbils. 

Continguts relacionats

Data d'actualització:  12.01.2017