• Imprimeix

Missió i funcions

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya és fruit de la voluntat dels agents socials i econòmics del país i del Govern de la Generalitat de Catalunya de crear un espai estable de concertació, diàleg social i participació institucional. L'any 2007 el Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat, com a primera llei d'aquella legislatura, la Llei 1/2007, de 5 de juny, de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

La missió principal del Consell consisteix en impulsar i consolidar un marc català de relacions laborals perquè les relacions de treball s'adaptin de forma permanent a l'entorn i la seva evolució es vinculi a les necessitats del sistema productiu de Catalunya. Les seves funcions bàsiques són fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny i posada en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del diàleg i la concertació social entre el Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, donar suport als agents socials perquè millorin els continguts i l'estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya i promoure la incorporació de la responsabilitat social en les empreses, organitzacions i administracions del territori.