• Imprimeix

Igualtat i temps de treball

La Comissió d'Igualtat i Temps de Treball és l'òrgan del Consell de Relacions Laborals que promou, d'una banda, la igualtat d'oportunitats i qualitat en el treball a les empreses catalanes i, de l'altra, l'assoliment de consensos en matèria d'usos del temps i racionalització d'horaris.

També us pot interessar