A|B|B|A
  • Imprimeix

Inspecció de Treball

La Comissió de la Inspecció de Treball és l'òrgan del Consell de Relacions Laborals que desenvolupa la participació activa dels agents socials en la planificació d'actuacions inspectores i en fa el seguiment. Va crear-se arran del traspàs de les competències de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a la Generalitat de Catalunya el març del 2010.

També us pot interessar