• Imprimeix

Recursos formatius RScat

Impulsar el coneixement i la formació en l’àmbit de la responsabilitat social ha estat i continua sent una de les prioritats de la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals.

Des de 2012, la Comissió ha organitzat diverses activitats formatives en matèria de responsabilitat social. Al llarg de les sessions impartides s’ha comptat amb la presència de professionals del món empresarial i de l’administració, s’ha compartit coneixement i dialogat entorn a qüestions d’actualitat que afecten a la gestió responsable de les  organitzacions.

A fi de continuar contribuint en el desenvolupament professional de les persones que impulsen la responsabilitat social al nostre territori, a continuació posem a la vostra disposició tots els materials formatius que s’han anat tractant al llarg d’aquestes sessions:

En aquest apartat hi trobareu tots els materials de les sessions formatives organitzades per la Comissió de Responsabilitat Social del Consell de Relacions Laborals.

La responsabilitat social a la PIME

Sovint, la Responsabilitat Social es percep com un tema de grans empreses, però res més lluny de la realitat. L’RS també és cosa de les PIMES, no només per la seva importància en nombre d’empreses al territori, el 99’8% del teixit empresarial català son petites i mitjanes, sinó que amb una correcta gestió de la seva RSC poden beneficiar-se d’un model de gestió empresarial ètic i sostenible.

A continuació es faciliten diferents materials on s’exposen les iniciatives de gestió de la responsabilitat social amb més presència a Catalunya i els principals passos a fer per començar a treballar en aquests models.

(7/11/2018)

Negociació col·lectiva i responsabilitat social

La negociació col·lectiva té un paper clau dins de les relacions laborals. Per aquest fet, la negociació col·lectiva es un instrument que pot contribuir a desenvolupar la responsabilitat social dins de les organitzacions. Amb aquest objectiu la Comissió de Responsabilitat Social ha presentat una publicació sobre "Recomanacions a la negociació col·lectiva en matèria de responsabilitat social".  

Amb motiu de la publicació d'aquesta eina i per tal d'apropar el seu contingut s'ha dut a terme una sessió formativa sobre "Eines pel foment de la responsabilitat social a la negociació col·lectiva" amb la finalitat de donar a conèixer les clàusules generals i específiques que inclou el document i apropar als participants als codis de conducta unilaterals que han esdevingut Acords Marc Globals negociats amb els agents socials en l'àmbit supranacional.

A continuació, posem a la vostra disposició algunes de les eines en matèria de negociació col·lectiva i responsabilitat social.

 

(03/10/2018)

Agenda 2030 i el CRL

La Comissió de Responsabilitat Social ha estat la principal impulsora de l'Agenda 2030 en el sí del Consell de Relacions Laborals.

Posem a la vostra disposició un quadríptic que us permetrà entendre quin rol pot tenir el Consell en contribuir en la implementació dels ODS al nostre territori.

Aquesta eina de difusió s’ha editat en tres idiomes (anglès, castellà i català), s’ha dissenyat en un format totalment accessible per aquelles persones amb discapacitat visual i va ser presentat com a projecte a la Setmana Europea del Desenvolupament Sostenible.

 

Balanç del bé comú - EBC

L’Economia del Bé Comú (EBC) promou la idea que l’activitat econòmica ha de servir als interessos generals i al bé públic. La seva principal aportació en matèria de responsabilitat social és el sistema de rendició de comptes anomenat balanç del bé comú que permet mesurar l’aportació de les empreses més enllà d'allò estrictament econòmic.  

L'EBC es regeix per una sèrie de valors fonamentals què s’haurien d’aplicar a l’activitat econòmica com són: responsabilitat, transparència, honestedat, equitat, solidaritat, cooperació, confiança i respecte als drets humans, entre d'altres.  

Posem a la vostra disposició alguns materials per conèixer aquesta aproximació a la responsabilitat social.

(20/10/2016)

Balanç Social - XES

El Balanç social és una manera de retre comptes en matèria de responsabilitat social creada per la Xarxa d’Economia Solidaria de Catalunya (XES). El Balanç social pot ser una eina de diagnosi i millora interna adaptable per a qualsevol tipus d’organització.

A continuació, posem a la vostra disposició algunes eines per entendre què és l’economia solidària i com posar en marxa el seu sistema de rendició de comptes.

(27/10/2016)

Cadena de subministrament

La responsabilitat social empresarial s’estén a tota l’esfera d’influència d’una organització fent que la sostenibilitat sigui un concepte present al llarg de la cadena de subministrament.

Posem a la vostra disposició exemples dels reptes que representa la cadena de subministrament en un entorn globalitzat així com eines i recursos disponibles per poder avançar en aquesta matèria.

(16/11/2017 i 8/05/2018) 

Comunicació interna i externa

Un bon disseny i una adequada planificació de les accions a comunicar és clau per posar en valor el compromís de les organitzacions amb la responsabilitat social.

Exemples d’eines per millorar la comunicació interna i externa a una empresa, aspectes com la necessitat de  construir un relat creïble que faci visible el compromís de les organitzacions, són alguns dels elements recollits en aquesta presentació.

(16/05/2017)

Material formatiu:

Diàleg amb grups d’interès

La identificació de les necessitats i expectatives de les empreses, el coneixement sobre la valoració dels serveis o productes que s’ofereixen i la detecció d’accions de millora, poden fer que una empresa esdevingui una generadora de valor a partir d’un procés de consulta i diàleg amb els seus grups d’interès.

A continuació, posem a la vostra disposició alguns materials que poden ajudar a avançar en aquesta matèria, identificar els grups d’interès en cada cas i conèixer els diferents nivells de comunicació existents.

(24/10/2016)

Economia circular

El canvi climàtic, l’esgotament dels recursos del planeta i les transformacions demogràfiques i tecnològiques , entre altres factors, suposen un canvi de paradigma on l’economia circular esdevé l’oportunitat per construir un nou model que situï a les persones al centre.

A continuació posem a la vostra disposició recursos per aprofundir els vostres coneixements en l'economia circular.

(13/06/2018)

Entorns de treball saludables

Sentir-nos a gust amb l’espai de treball, sentir que som persones expertes en la nostra tasca diària, sentir-nos reconegudes i part d’un projecte compartit, són alguns dels ingredients clau que contribueixen a una suma d’experiències positives i a la satisfacció dels equips que treballen a les organitzacions.

Posem a la vostra disposició eines i recursos per potenciar que les organitzacions siguin entorns de treball més saludables i que això es tradueixi en termes d’atracció de talent i d’increment de la productivitat.

(18/10/2017)

Informe progrés - Pacte Mundial

El Pacte Mundial de les Nacions Unides és una iniciativa privada voluntària de responsabilitat social que se centra en la implantació dels deu principis universals de conducta i acció en matèria de drets humans i empreses, la seva eina per medir l'impacte social és l'Informe Progrés.

A continuació, posem a la vostra disposició la informació sobre el Pacte Mundial i quines eines ofereix.

(29/09/2016)

ISO 45001 de seguretat i salut laboral

Davant les novetats en les normes de Seguretat i Salut en el Treball, pot ser útil revisar els elements bàsics de la nova ISO 45001.

A partir de març de 2018  la nova norma ISO 45001 ja pot ser implantada amb un període de transició de 3 anys especialment rellevant per aquelles organitzacions que tinguin un certificat vigent d'OHSAS 18001.

A continuació, posem a la vostra disposició els materials formatius centrats en identificar les novetats  d'aquesta metodologia.

(17/11/2016)

ISO 26000 de responsabilitat social

La ISO26000 de responsabilitat social és una de les eines indispensables per a les empreses. Arran del seu gran reconeixement internacional, aquesta guia d'implementació ha esdevingut una important referència per a les organitzacions a l'hora de reportar i gestionar la responsabilitat social. 

Posem a la vostra disposició recursos per poder implementar aquesta eina de gestió i rendició de comptes de l'RS.

(10/10/2014 i 12/05/2015)

Model Canvas

El Model Canvas aplicat l’àmbit de la responsabilitat social permet visualitzar en un mateix “marc” els diferents aspectes clau d'un negoci responsable. Per això, el Canvas sostenible pot ser una eina per incorporar i per avançar en la gestió responsable a les organitzacions.

A continuació,  posem a la vostra disposicióinformació sobre aquesta eina per ajudar a definir el model de negoci rendible i sostenible a la teva organització.

(15/09/2015)

Memòries de sostenibilitat GRI

Cada cop més organitzacions utilitzen aquesta metodologia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat de la coneguda com Global Reporting Iniciative (GRI).

Un bon coneixement de l’eina de gestió i de rendició de comptes que s'utilitza és clau per poder implementar de forma eficient la responsabilitat social a les organitzacions.

A continuació, posem a la vostra disposició els detalls sobre l’elaboració de memòries de sostenibilitat amb la guia G4 de la Global Reporting Initiative (GRI).

(22/10/2013) i (27/10/2015)

Objectius de Desenvolupament Sostenible - ODS

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una iniciativa global de les Nacions Unides que s’adreça als estats però que ofereix moltes oportunitats a les organitzacions, independentment de la seva dimensió, per posar en valor els seus compromisos.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que les Nacions Unides defineix com a universals, integradors i ambiciosos, guien la implementació de l’Agenda 2030.

A més a més, el 2017 va ser un any clau per a la implementació dels ODS a Catalunya i els recursos que es troben disponibles pretenen facilitar l’alineació de les actuacions de qualsevol organització amb aquest nou marc de referència per a la responsabilitat social. 

06/10/2016) i (22/06/2017)

SROI: Anàlisi del Retorn Social de la Inversió

La creació de valor per part de les empreses va més enllà de qüestions estrictament econòmiques. L'Anàlisi del Retorn Social de la Inversió (SROI) és una metodologia que permet quantificar el valor econòmic i ambiental de les activitats de les organitzacions.

A continuació, posem a la vostra disposició alguns materials que poden ajudar a identificar els principals avantatges d'aquest mètode.

(21/04/2015)

Temps de treball i conciliació

Els nous usos dels temps impliquen una transformació de les organitzacions per tal de satisfer les necessitats de conciliació i facilitar la corresponsabilitat. 

Posem a la vostra disposició els materials per conèixer la Iniciativa per a la reforma horària i la seva eina d'autoavaluació per a organitzacions.   

 (10/11/2016)

Data d'actualització:  11.10.2018