• Imprimeix

Eines per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa

Tolerància Zero

La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix en el seu preàmbul que les violències exercides contra les dones han estat anomenades amb diferents termes com violència sexista, violència patriarcal, violència viril o violència de gènere, entre altres. En tots els casos la terminologia indica que es tracta d'un fenomen amb característiques diferents d'altres formes de violència. És una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d'unes relacions de poder desiguals entre dones i homes.

Us destaquem les eines per a la prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'empresa.

Data d'actualització:  21.11.2018