• Imprimeix

El Consell de Relacions Laborals presenta les recomanacions en matèria d'aprenentatge i pràctiques en la formació professional

Jornada recomanacions

El passat dijous 12 de juliol va tenir lloc al Palau Centelles la Jornada “Aprenentatge i les pràctiques en la formació professional a Catalunya. Recomanacions per a una realitat estratègica, plural i dinàmica”.

La directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Ariadna Rectoret, va donar la benvinguda a la vuitantena de persones assistents i va exposar que les recomanacions que es presenten es basen en els resultats d’un informe de diagnosi publicat el 2017 i donen continuïtat a la línia estratègica del Consell d’enfortiment de la formació professionalitzadora, la qual fou iniciada el 2013 amb recomanacions sobre aquesta matèria a la negociació col·lectiva.

Pilar Pineda, professora titular de Formació en les Organitzacions de la Facultat d’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, contextualitzà el debat presentant els resultats de les seves recents investigacions sobre la diagnosi i valoració de la formació professional dual a Catalunya per part de les empreses i els centres educatius / formatius.

Posteriorment, Ricard Bellera, Secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya; Eva Gajardo, Secretària d'Igualtat i Formació Professional de la UGT de Catalunya; Iris Molina, Responsable del Departament de Coneixement i Formació Professional de FOMENT; Sílvia Miró, Directora de polítiques d'Ocupació i Formació de PIMEC, i Concepció Celaya, Cap del Servei de Formació Professional per a la Inserció Laboral de SOC van respondre a les preguntes formulades per Francesc Gibert, tècnic del Consell, sobre models d'itineraris professionalitzadors d'aprenentatge i pràctiques; la defensa de la contractació laboral com a preferent en determinar la relació entre alumnat i empresa; els canvis que serien convenients a nivell institucional, a nivell organitzatiu d'empresa i de centre formatiu/educatiu i, finalment, sobre el rol que hauria de jugar la negociació col·lectiva en la definició i concreció d'aquests itineraris professionalitzadors.

Al torn obert de paraula, diverses persones assistents van plantejar qüestions als ponents i la secretària general del Consell, M. Àngels Pujols, va cloure la jornada, tot agraint l’assistència i remarcant els reptes que les reflexions compartides van plantejar per al futur immediat.

Data d'actualització:  19.07.2018