• Imprimeix

La Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals es reuneix a Tarragona

CRL a Tarragona

Exposició de dades de sinistralitat a Tarragona durant la reunió de la Comissió de Seguretat i Salut amb agents socials i organitzacions del territori

CRL_fotografia

Reunió per impulsar iniciatives que vagin en la reducció de la sinistralitat i avançar en la cultura de la prevenció, a través del diàleg social

El dilluns 19 de juny, la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals es van reunir, en sessió extraordinària, a Tarragona i va comptar amb la participació d'agents socials d'aquesta demarcació i de Terres de l'Ebre.

Aquesta reunió s'emmarca en la dinàmica, iniciada enguany, de descentralitzar l'activitat del Consell, per tal d'afavorir la participació i el diàleg social amb els agents del territori en aquelles qüestions que els afecten i són del seu interès.

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral va exposar dades sobre sinistralitat laboral de gener a abril de 2017 de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre i, seguidament, els agents, junt amb representants de l'autoritat laboral, de la Inspecció de Treball i del Departament de Salut del territori van exposar els seus posicionaments sobre com abordar la problemàtica dels accidents laborals i malalties professionals, mirant de focalitzar l'interès en l'àmbit de relacions laborals específic del territori. 

La reunió va evidenciar la necessitat real d'abordar aquesta problemàtica amb coresponsabilitat de tots els agents i organitzacions relacionats amb el tractament de la sinistralitat  i l'oferiment del Consell de Relacions Laborals com a espai de diàleg per impulsar iniciatives que vagin en la reducció de la sinistralitat  i avançar en la cultura de la prevenció.

 

Data d'actualització:  20.06.2017