• Imprimeix

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya i l’Economia Col·laborativa

16/08/2017 12:08
Presidents/es i secretaris/es generals a la trobada 2016 de CRLs a Barcelona

Presidents/es i secretaris/es generals a la trobada 2016 de CRLs a Barcelona

El Consell de Relacions Laborals, amatent a tots aquells fenòmens que tenen o poden tenir incidència en les relacions laborals a Catalunya ha posat el seu punt de mira en aquest nou model de prestació de serveis que, ara com ara, s’identifica amb el nom d’economia col·laborativa.

Així, en la quarta trobada tècnica anual dels Consells de Relacions Laborals d’Andalusia, Galícia, País Basc i Catalunya, promoguda enguany pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya, i que va tenir lloc els dies 1 i 2 de desembre de 2016 a Barcelona, es va tractar, entre altres reflexions sobre problemàtiques comunes en l’àmbit de les relacions laborals, el possible paper dels Consells en un marc de noves formes de relació com les que planteja l’economia col·laborativa i es va acordar consensuar una declaració comuna al respecte.

En aquesta declaració s’arriba a la conclusió que  “...ni els Consells com a institucions orientades al foment del diàleg social i estructures al servei de les relacions laborals col·lectives, ni els agents socials com a actors rellevants en l'impuls i consolidació d'un desenvolupament econòmic eficient però socialment just i equilibrat, hem de quedar al marge dels debats i iniciatives que permetin avançar en els diagnòstics i participar de manera activa en el disseny de les solucions”.

En desenvolupament d’aquesta idea, es va incloure l’anàlisi de l’Economia Col·laborativa i les relacions laborals al Pla de Treball anual del Consell 2017. Al Ple del Consell de 21 de desembre de 2016, després d’un breu debat sobre com afrontar el tema, es va acordar encarregar al CTESC un informe on s’analitzessin els aspectes vinculats al món del treball en l’economia col·laborativa com a base imprescindible per a acotar el tema i pas previ a la seva consideració per part del propi Consell.