• Imprimeix

Processos selectius per ingressar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social

S’han convocat diversos processos selectius per accedir a cossos de la inspecció i subinspecció de treball de l’Administració General de l’estat. Aquestes convocatòries inclouen places a petició de la Generalitat de Catalunya.

07/11/2018 11:11

S’han convocat diversos processos selectius per accedir a cossos de la inspecció i subinspecció de treball de l’Administració General de l’estat. Aquestes convocatòries inclouen places a petició de la Generalitat de Catalunya.

  

Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social

- L’oferta inclou 96 places d’accés lliure (6 de les quals es convoquen a petició de la Generalitat de Catalunya), i 10 places de promoció interna.

(Resolució de 10 d’octubre de 2018 de la Subsecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure i promoció interna).

 

 

Cos de Subinspectors Laborals (escala d’Ocupació i Seguretat Social)

- L’oferta inclou 111 places d’accés lliure (una de les quals a petició de la Generalitat de Catalunya), i 10 places pel sistema de promoció interna.

(Resolució d’11 d’octubre de 2018 de la Subsecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure i promoció interna).