• Imprimeix

Subvencions i ajuts públics previstos

D'acord amb l'article 15.1 a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en aquesta pàgina es fa pública la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics de l’àmbit de Treball que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té previst convocar. El document conté informació sobre quin és l’objecte o finalitat de l’ajut així com la descripció de les condicions i requisits per a poder-ne ser beneficiari.

Actualització: anual

Previsió propera actualització: Gener 2019

Format de les dades: pdf

Data d'actualització:  12.04.2018