Catàleg del Departament

Inclou: Autoritzacions de treball (Estrangeria), capitalització, creació d'empreses, economia social, igualtat d'oportunitats de dones i homes, ocupació, relacions laborals, seguretat i salut laboral