Podeu consultar els plans i programes anuals o pluriennals, de caràcter general o sectorial, que estableixen les directrius de les polítiques públiques. Són l'eix vertebrador de la política del Departament i marquen les grans línies estratègiques de treball.

També podeu consultar les avaluacions de polítiques públiques que s'han dut a terme.

Actualització: contínua.

Format de les dades: HTML i PDF.

 

Data d'actualització:  14.02.2017