Les publicacions venals es poden adquirir a les llibreries de la Generalitat de Catalunya, les publicacions que són gratuïtes, s'han de sol·licitar abans a través de la bústia de contacte, que s'hi accedeix clicant l'enllaç "Bústia de contacte" que hi ha dintre de cada apartat. Una vegada acceptada la sol·licitud, es fixarà el dia a partir del qual podreu recollir la publicació al lloc acordar entre l'usuari/ària i l'organisme editor de la publicació.