• Imprimeix

Denúncia per irregularitats laborals

20558 - 20558-Denúncia per irregularitats laborals Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Quan l'empresa incompleix alguna de les seves obligacions o es produeixen irregularitats en l'ordre social, la persona afectada pot presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball de Catalunya.  

Alguns exemples de casos freqüents d'irregularitats en l'ordre social són el retard en el pagament de salaris, l'incompliment en matèria de jornada, la infracció de normes de prevenció de riscos laborals, la vulneració de drets sindicals, la contractació fraudulenta o l'assetjament laboral. 

La persona afectada o qui tingui coneixement d’aquestes o altres irregularitats pot emplenar un formulari de denúncia i presentar-lo, entre d'altres, en qualsevol dels Serveis d'Atenció i Informació Ciutadana de les Inspeccions Territorials de Treball de Catalunya.

No obstant això, aquesta via no impedeix buscar una solució en el propi centre de treball a través dels òrgans de representació legal de les persones treballadores: el comitè d’empresa, els/les delegats/ades sindicals i els/les delegats/ades d'empresa.

Llegiu-ne més

La Inspecció de Treball no admetrà les denúncies anònimes, tampoc les fetes sense cap fonament, ni les referents a assumptes en coneixement d'un òrgan judicial.

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.05.2017