• Imprimeix
Denúncia per irregularitats laborals

Presentar una denúncia

Presentar una denúncia 20558 - 20558-Denúncia per irregularitats laborals Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot presentar una denúncia en qualsevol moment.

La denúncia ha de contenir com a mínim la informació següent:

  1. Dades identificatives de la persona/organització que denuncia (en cap cas es presentarà anònimament).
  2. Dades identificatives de l'empresa o empresari denunciat/ada.
  3. Fets denunciats (així com data i lloc on s'han produït).
  4. Altres informacions possibles (horari de treball, salari, entre d'altres).

És molt important que s'aporti tota aquesta informació a la denúncia per tal de saber, exactament, en quines condicions està treballant la persona denunciant. És un requisit essencial perquè l'inspector/a pugui comprovar els fets més fàcilment.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

La Inspecció de Treball no admetrà les denúncies anònimes, tampoc les fetes sense cap fonament, ni les referents a assumptes en coneixement d'un òrgan judicial.

Tothom té dret a posar una denúncia davant de la Inspecció de Treball, encara que no sigui treballador/a de l'empresa que es denuncia. Denunciar les irregularitats que una persona pot patir en el seu centre de treball constitueix un exercici legítim del drets que té com a treballadora.

L'origen de la denúncia es tractarà sempre confidencialment.

En cas d'acomiadament, i amb independència de la denúncia a presentar, el/la denunciant ha d'interposar demanda davant la jurisdicció social, en el termini improrrogable de 20 dies hàbils des de la data de l'acomiadament. Dins d’aquest mateix termini, com a requisit obligatori per interposar la demanda judicial, s’ha de sol·licitar la conciliació administrativa prèvia als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.