• Imprimeix
Denúncia per irregularitats laborals

Presentar una denúncia

Presentar una denúncia 20558 - 20558-Denúncia per irregularitats laborals Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Es pot presentar una denúncia en qualsevol moment.

La denúncia ha de complir dos requisits bàsics:

  1. S'ha de presentar per escrit.
  2. S'hi ha d'identificar la persona denunciant (en cap cas es presentarà anònimament).

Per agilitzar la feina inspectora, l'escrit haurà de contenir la informació següent:

  1. Dades d'identificació de la persona denunciant i signatura.
  2. Fets constitutius de la infracció.
  3. Data i lloc en què han tingut lloc els fets.
  4. Identificació de l'empresa que hagi comès la infracció.
  5. Altres circumstàncies que el/la denunciant consideri rellevants.

És molt important que s'aporti tota aquesta informació a la denúncia per tal de saber, exactament, en quines condicions està treballant la persona denunciant. És un requisit essencial perquè l'inspector/a pugui comprovar els fets més fàcilment.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

La Inspecció de Treball no admetrà les denúncies anònimes, tampoc les fetes sense cap fonament, ni les referents a assumptes en coneixement d'un òrgan judicial.

Tothom té dret a posar una denúncia davant de la Inspecció de Treball, encara que no sigui treballador/a de l'empresa que es denuncia. Denunciar les irregularitats que una persona pot patir en el seu centre de treball constitueix un exercici legítim del drets que té com a treballadora.

L'origen de la denúncia es tractarà sempre confidencialment.

En cas d'acomiadament, i amb independència de la denúncia a presentar, el/la denunciant ha d'interposar demanda davant la jurisdicció social, en el termini improrrogable de 20 dies hàbils des de la data de l'acomiadament.