• Imprimeix

Foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat laboral

21129 - 21129-Foment_incorpporacio_majors_45_anys Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

L'objectiu és incentivar les empreses per a impulsar la contractació i la creació d'ocupació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys que es troben apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 11 d'agost fins al 15 de novembre de 2018, ambdós inclosos. 

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria anticipada 2019 és de l'1 de desembre de 2018 al 15 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

A les persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per a contractar laboralment, constituides legalment i amb centre de treball a Catalunya. No es consideren entitats beneficiàries les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d'inserció i les empreses de treball temporal.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.12.2018