• Imprimeix

Actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives i sol·licitud de dades registrals

10053 - Actes de les cooperatives inscriptibles en el Registre General de Cooperatives Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Un cop constituïda una cooperativa, la legislació vigent estableix una sèrie d'actes que formen part de l'activitat de la societat i que resulten d'obligada inscripció al Registre General de Cooperatives. En el Registre Central de Cooperatives s'inscriuen els actes que fan referència a les cooperatives de segon grau, cooperatives sanitàries, cooperatives d'assegurances i els actes relatius a les seccions de crèdit de les cooperatives. En els registres territorials s'inscriuen els que fan referència a les cooperatives de primer grau, excepte les cooperatives sanitàries i les cooperatives d'assegurances.

 

Llegiu-ne més

Per fer el pagament d'aquest tràmit cal disposar de targeta bancària (crèdit o dèbit).

Data actualització 19.12.2017