• Imprimeix

Autorització del treball de menors de 16 anys per participar en espectacles públics

7938 - Autorització per al treball de menors de 16 anys en espectacles públics Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

L'autoritat laboral ha d'autoritzar el treball de menors de 16 anys en espectacles públics. L'empresa productora responsable de l'espectacle públic o rodatge presentarà la sol·licitud d'autorització adjuntant tota la documentació necessària, incloent l'autorització dels representants legals del/de la menor.

Llegiu-ne més

Si l'expedient inicial és de més de 30 menors, cal sol·licitar l'autorització complementària per poder incloure més menors adjuntant l'Annex complementari.
Si supera els 60 menors, cal fer un altre tràmit de Sol·licitud complementària (i així successivament), ja que per qüestions tècniques, en les sol·licituds només es poden emplenar com a màxim 30 menors.

Què necessiteu fer?

Data actualització 23.01.2017