• Imprimeix

Sol·licitud de la capitalització o pagament únic de la prestació d'atur

20485 - Capitalitzacio_atur Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

La capitalització o pagament únic de la prestació contributiva d'atur és una mesura per fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació autònoma a través de l'abonament del valor actual de l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu.

Les persones que vulguin iniciar un negoci com a autònomes o mitjançant una societat mercantil, o bé vulguin incorporar-se a una cooperativa o societat laboral (ja existent o de nova creació) poden rebre anticipadament la prestació d'atur que els correspon i tenen pendent de cobrar.

Modalitats de la capitalització:

  1. Total: es rep per avançat el 100% de la prestació pendent de rebre per a despeses de posada en marxa del negoci o d'incorporació a la cooperativa o societat laboral o mercantil.
  2. Parcial: es rep un percentatge de la prestació pendent de rebre, i la resta es destina a l'abonament mensual de les quotes de la Seguretat Social que corresponguin.
  3. Només quotes: es destina l'import de la prestació pendent de rebre, únicament, a abonar les quotes a la Seguretat Social que corresponguin fins a percebre la totalitat de la prestació.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 22.03.2016