• Imprimeix

Certificat de registre (Carnet de prevencionista)

5444 - Certificat de registre (prevencionista) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball disposa d'un registre de certificacions de formació adscrit a l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, a la qual correspon el registre dels professionals que acreditin la formació necessària per desenvolupar les funcions de nivell intermedi i/o superior en prevenció de riscos laborals.

Llegiu-ne més

La sol·licitud de la certificació és voluntària i no és requisit per exercir com a tècnic en prevenció de riscos laborals.

Als tècnics i tècniques de nivell intermedi i/o superior en prevenció de riscos laborals que hagin cursat els estudis en una entitat formativa autoritzada per la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.05.2016