• Imprimeix

Conciliacions administratives (prèvies a la via judicial laboral)

11366 - Conciliacions Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

La conciliació administrativa és el tràmit obligatori i previ abans de presentar una demanda judicial al jutjat social. La seva finalitat és, precisament, evitar el procediment judicial.
Amb la presentació de la demanda al jutjat social s'ha d'acreditar l'intent de la conciliació administrativa prèvia mitjançant aportació del certificat de l'acta de conciliació.

Cal conciliació per a l'exercici de les accions següents: acomiadament, reclamació de quantitat, reconeixement de dret, sancions, etc.

Les excepcions del tràmit previ obligatori de la conciliació (segons l'article 64 de la Llei reguladora de la jurisdicció social) són: els processos que exigeixen reclamació prèvia en via administrativa, els que versen sobre Seguretat Social, els de vacances, els de matèria electoral, els d'impugnació de convenis col·lectius, els d'impugnació dels estatuts dels sindicats i les seves modificacions, els de tutela de llibertat sindical, els de mobilitat geogràfica, els de modificació substancial de les condicions de treball...

Hi ha dos procediments per tramitar els expedients de conciliació: l'ordinari i el ràpid.

Llegiu-ne més

Als treballadors/ores.
En la mesura en què és un requisit preprocessal obligatori i constitueix el primer esglaó del procediment laboral, el consell i l'acompanyament d'un professional pot contribuir favorablement en la resolució satisfactòria del conflicte.

Què necessiteu fer?

Data actualització 10.07.2017