• Imprimeix

Habilitació del llibre de subcontractació

10028 - Habilitació del llibre de subcontractació Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, ha d'obtenir un llibre de subcontractació habilitat per l'autoritat laboral corresponent al territori en què s'executi l'obra.

L'habilitació consisteix en la verificació que el Llibre reuneix els requisits que estableix el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

Llegiu-ne més

El Llibre de subcontractació es pot adquirir en llibreries especialitzades. L'autoritat laboral no el facilita.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.01.2018