• Imprimeix

Presentar comunicacions de desplaçaments transnacionals

9963 - Presentar comunicacions de desplaçaments transnacionals Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Es tracta de comunicar els desplaçaments temporals de treballadors/ores en el marc d'una prestació de serveis transnacional, per tal d'evitar discriminacions entre treballadors d'un Estat membre i els treballadors desplaçats a aquell Estat, i evitar la competència deslleial entre empreses.
L'autoritat laboral del territori on s'efectuaran els serveis posa en coneixement de la Inspecció de Treball i de l'Agència Tributària els desplaçaments comunicats.

Llegiu-ne més

La presentació només la pot fer la persona física o jurídica de contacte designada per servir d'enllaç amb les autoritats competents (art.5.2.g de la Llei 45/1999) amb certificat digital.

A empresaris/àries d'empreses de la Unió Europea (UE) o de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), o d'empreses d'Estats que hagin signat convenis internacionals que siguin d'aplicació, que efectuïn desplaçaments de treballadors en execució de contracte celebrat amb empresa que exerceix l'activitat a Catalunya, o desplaçament de treballadors a un centre de la pròpia empresa o del seu grup empresarial, o desplaçaments en el marc de l'activitat d'Empreses de Treball Temporal per a la posada a disposició de treballadors a una empresa usuària.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.06.2018