• Imprimeix

Prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI)

9783 - Prestació econòmica de la Renda Mínima d'Inserció (RMI) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

La renda mínima d'inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults.

Llegiu-ne més

Les persones que vulguin accedir a les prestacions de la renda mínima d'inserció han d'adreçar-se als Serveis Socials bàsics de l'ajuntament on resideixen.

Llistat de Centres de Serveis Socials de Catalunya

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.06.2016