• Imprimeix

Programa "Fem Ocupació per a joves"

11207 - Programa Fem Ocupacio per a joves Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Subvencions del Programa "Fem Ocupació per a joves" per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria d'Entitats Contractants anticipada 2018, és de dos mesos des de la data d'inici del contracte laboral. Màxim fins el 30 de desembre de 2018.

A entitats promotores (entitats responsables d'executar les actuacions de prospecció i assessorament d'empreses, orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació i formació adaptada a les necessitats del lloc de treball). 

A entitats contractants: per a l'actuació d'experiència professional mitjançant contracte laboral, poden ser beneficiàries les empreses, així definides en el dret mercantil, i les entitats i institucions sense afany de lucre sempre que hagin estat seleccionades per les entitats previstes a l'apartat 1 de la base 3 de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost.
També podran ser beneficiàries d'aquesta actuació subvencionable les entitats previstes a l’apartat 1 de la base 3 de l'Ordre, siguin o no entitats promotores, però amb una limitació del 25% del nombre total de contractes subscrits.

Data actualització 03.12.2018