• Imprimeix

Programa Treball i Formació

11150 - Programa Treball i Formació Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Convocatòria per a la presentació de les sol·licituds de subvenció en el marc del Programa Treball i Formació, per a les accions d’experiència laboral, de formació i coordinació i suport.

  • PANP: per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
  • PRGC: per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
  • DONA: dones en situació d’atur (s'incoluen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.
  • ACOL: per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.
  • COOR: accions de coordinació i suport (personal propi o de nova contractació).

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds és del 9 fins al 23 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

  • Als ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, per a les línies de subvencions PANP, PRGC, DONA i COOR.
  • A les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya, per a les línies de subvenció PRGC i ACOL.
Què necessiteu fer?

Data actualització 18.10.2018