• Imprimeix

Programa d'orientació i acompanyament a la inserció

10152 - Programa d'orientacio i acompanyament a la insercio Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Són actuacions que incrementen els recursos de les persones demandants d'ocupació per definir el seu objectiu professional, identificar i desenvolupar les competències necessàries per millorar el seu posicionament en el mercat de treball i per promoure la seva inserció laboral, mitjançant serveis d'orientació per a l'ocupació i l'autoocupació, articulats en itineraris personalitzats, i mitjançant actuacions de prospecció del mercat de treball i de seguiment del procés d'inserció.

Llegiu-ne més

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 9 al 18 d'octubre de 2018, ambdós inclosos.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per a altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.10.2018