• Imprimeix

Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA)

5441 - Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions en les quals el seu personal s'exposi directa i indirectament al contacte amb amiant o amb materials que en continguin s'han d'inscriure en el Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA).

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 30.05.2017