• Imprimeix

Registre de delegats/ades de prevenció de riscos laborals

5465 - Registre de delegats/ades de prevenció de riscos laborals Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

L'objectiu d'aquest registre és recollir les comunicacions a l'autoritat laboral de tots aquells treballadors/ores que hagin estat designats com a delegats/ades de prevenció de riscos laborals d'acord amb el que s'estableix al Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció.
Si les dades comunicades són correctes, els/les delegats/ades de prevenció poden demanar, prèvia petició individualitzada davant del Servei Territorial que correspongui del Departament responsable del tràmit, un certificat conforme consten enregistrats/ades com a delegats/ades de prevenció.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 10.04.2017