• Imprimeix

Subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS)

11460 - Subvencions per a la realitzacio dels Serveis integrals Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Ajuts per a la realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental amb l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries en el mercat de treball ordinari i aplicació del treball en suport per aquelles persones en necessitats especials d'inserció.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

  1. Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre.
  2. Les agrupacions de persones jurídiques sense ànim de lucre, les entitats membres han de complir individualment amb els requisits que estableix la base 3 de l’Ordre TSF/294/2016, de 28 d'octubre.
  3. Les entitats públiques, així com les entitats dependents o vinculades a aquestes.
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.10.2017