• Imprimeix

Subvencions per a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per fomentar l’economia social i el cooperativisme

21245 - Subvencions per a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per fomentar l’economia social i el cooperativisme Departament de Treball, Afers Socials i Famílies treball

Concessió de subvencions a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, d’acord amb les línies següents:

 • Línia 1. Projectes singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. Els projectes d’aquesta línia es podran presentar d’acord amb els següents eixos:
  • Eix A: Projectes singulars integrals, de promoció de l’economia social, d’alt impacte territorial i sectorial que abastin tot el territori de Catalunya
  • Eix B. Projectes singulars de reactivació territorial, generadors d’ocupació en l’economia social.
 • Línia 2. Xarxa d’ateneus cooperatius, Els projectes d’aquesta línia tenen per objecte la creació d’un servei i un espai d’atenció, dins d’un àmbit territorial concret, amb l’objectiu de generar ocupació i crear empreses cooperatives i societats laborals.
 • Línia 3. Projectes aracoop, per donar suport a la continuïtat a aquells projectes que tenen un enfocament transversal i de suport a la xarxa d’ateneus cooperatius així com de les accions de foment de l’ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals. 
 • Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d’economia social i cooperativa. Els projectes d’aquesta línia tenen per objecte el seguiment, coordinació i visibilització de les diverses actuacions i serveis que es porten a terme per generar ocupació i crear empreses de l’economia social i cooperativa arreu del territori català en el marc del Programa aracoop.

 

Llegiu-ne més

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 10 al 31 d’octubre de 2018.

Podran sol·licitar les subvencions les entitats constituïdes legalment amb establiment operatiu a Catalunya, depenent de cada línia de subvenció:

 • Ens locals.
 • Empreses cooperatives o societats laborals, i les seves estructures representatives, reconegudes com a tals en la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.
 • Associacions i fundacions inscrites al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES).
 • Les fundacions inscrites al Registre corresponent, que prevegin com a finalitat o objectius en els seus estatuts, la promoció del cooperativisme.
 • Altres tipus d’entitat segons les especificitats de cada línia de subvenció
 • Les agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades als apartats anteriors.
Què necessiteu fer?

Data actualització 01.10.2018